March 12, 2020

Struktura Katedry

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Prof. dr hab. Elwira Kryńska – kierownik
W SKŁAD KATEDRY WCHODZĄ


Zakład Historii Wychowania

Pracownicy

Przedmioty nauczania

 • Dzieje wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
 • Etyka w pracy pracownika socjalnego
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Filozoficzne podstawy wychowania
 • Historia instytucji resocjalizacyjnych
 • Historia pedagogiki specjalnej
 • Historia pracy socjalnej
 • Historia wychowania
 • Kierunki wychowania w pedagogice XX i XXI wieku
 • Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Współczesne nurty teoretyczne w pedagogice

Badania naukowe

– Szkolnictwo na ziemiach Polski północno-wschodniej w okresie zaborów.
– Kierunki wychowania i rozwój szkolnictwa w II Rzeczypospolitej.
– Działalność oświatowa.
– Losy dzieci i martyrologia nauczycielstwa polskiego w czasie II wojny światowej.
– Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce Ludowej.
– Indoktrynacja młodzieży w Polsce w latach 1945-1956.
– Zagrożenia płynące ze współczesnych trendów edukacyjnych.
– Krytyczna ocena w nowej reformie treści nauczania.
– Pedagogika personalistyczna, jej geneza i perspektywy.
– Aktywność społeczno-oświatowa Polskiego Białego Krzyża.
– Szkolnictwo prywatne na terenie województwa bialostockiego w okresie III Rzeczypostoplitej.
– Edukacja Tatarów polskich.
– Historia kształcenia katechetycznego w archidiecezji białostockiej.
– Historia Towarzystwa św. Franciszka Salezego.
– Współczesne zastosowanie systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko.

Działalność organizacyjna:

Przy Zakładzie działa Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku.


Zakład Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej

Pracownicy zakładu

Informacje o zakładzie

Badania naukowe:
W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące przemian współczesnej myśli pedagogicznej i antropologicznej oraz ich konsekwencji dla teorii i praktyki wychowania. Ponadto badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się wokół następujących zagadnień: kształtowanie tożsamości kulturowej; bezpieczeństwo konfesyjne; znaczenie „małej ojczyzny” w wychowaniu patriotycznym; wartości w edukacji i wychowaniu; życie duchowe i religijne nauczycieli; tendencje rozwoju oświaty w Polsce i na świecie; nowoczesny wymiar kompetencji (organizacyjnych, wychowawczych, medialnych) nauczyciela; przemoc w rodzinie i działania na rzecz przeciwdziałania przemocy; edukacja i wychowanie w kontekście wyzwań cywilizacyjnych.

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

 • Teoria wychowania
 • Pedeutologia
 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji
 • Specjalistyczny warsztat językowy (w języku rosyjskim)
 • Biblioterapia
 • Edukacja Literacka w klasach I-III
 • Seminaria licencjackie i magisterskie

Działalność organizacyjna:

Pod egidą Zakładu działa Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej.